Besluit van 9 december 1996 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1997
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 1996, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/96/0807;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;
De Raad van State gehoord (advies van 21 november 1996, no. W12.96.0536);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1996, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/96/0807;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De overhevelingstoeslag over het jaar 1997 is gelijk aan 9,9% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 7 791,–.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 december 1996
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven negentiende december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht