Besluit van 6 augustus 1993, tot vaststelling van het aantal raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, van hun zetel en rechtsgebied, alsmede van hun relatieve bevoegdheid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Justitie van 17 februari 1993, nr. 93010883 WJA/W;
Gelet op artikel 51, vijfde lid, en artikel 67, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en artikel 45, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
De Raad van State gehoord (advies van 6 april 1993, nr. W10.93.0108);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Justitie van 22 juli 1993, nr. 93053606 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Er zijn twee raden van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, waarvan de zetels zijn te Amsterdam en te 's-Gravenhage.
2.
Het rechtsgebied van de raad van tucht te Amsterdam strekt zich uit over:
a. het rechtsgebied van het gerechtshof te Amsterdam, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de rechterlijke indeling;
b. het rechtsgebied van het gerechtshof te Arnhem, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de rechterlijke indeling;
c. het rechtsgebied van het gerechtshof te Leeuwarden, bedoeld in artikel 10 van de Wet op de rechterlijke indeling.
3.
Het rechtsgebied van de raad van tucht te 's-Gravenhage strekt zich uit over:
a. het rechtsgebied van het gerechtshof te 's-Gravenhage, bedoeld in artikel 6 van de Wet op de rechterlijke indeling;
b. het rechtsgebied van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, bedoeld in artikel 8 van de Wet op de rechterlijke indeling.
1.
Van de bezwaren tegen een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent neemt kennis de raad van tucht binnen wiens rechtsgebied het kantoor gevestigd is waar deze registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent werkzaam is. Indien de registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent niet of niet meer op een kantoor werkzaam is, is bevoegd de raad van tucht binnen wiens rechtsgebied deze accountant woonplaats heeft.
2.
Wijst het eerste lid geen bevoegde raad van tucht aan, dan is bevoegd de raad van tucht te 's-Gravenhage.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (wijziging in verband met de invoering van de Achtste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht) ( Stb. 1993, 465) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 augustus 1993
De Minister van Economische Zaken,
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de negende setember 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht