Besluit van 23 november 2015, houdende vaststelling van de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC 2016)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 8 september 2015, nr. WJZ / 15115435, gedaan mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 19 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2015 nr. W15.15.0312/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatsecretaris van Economische Zaken van 17 november 2015, nr. WJZ / 15153995, uitgebracht mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De volgende artikelen of artikelonderdelen van de Wet op het voortgezet onderwijs zijn niet van toepassing op voorbereidend beroepsonderwijs dat wordt verzorgd in agrarische opleidingscentra:
a. de artikelen 3 en 3a;
o. artikel 71, tweede lid, onderdeel a, vierde en vijfde lid en het zesde lid, voor zover het de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, of het vijfde lid betreft;
jj. artikel 103a2 voor zover het de toepassing van artikel 103a betreft;
mm. artikel 106, eerste en tweede lid en het derde lid voor zover het de toepassing van de in dit besluit opgenomen artikelen uit Titel III, Afdeling II, van de Wet op het voortgezet onderwijs betreft;
Artikel 2
De volgende artikelen of artikelonderdelen van de Wet educatie en beroepsonderwijs zijn niet van toepassing op voorbereidend beroepsonderwijs dat wordt verzorgd in agrarische opleidingscentra:
Artikel 3
Het Besluit vbo-groen in een AOC wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vbo-groen in een AOC 2016.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 23 november 2015
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de tiende december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht