Besluit van 30 december 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 81 van de Werkloosheidswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1988, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SVW/FEBO/88/1498;
Gelet op artikel 81 van de Werkloosheidswet ( Stb. 1986, 566);
De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 18 november 1988);
De Raad van State gehoord (advies van 28 december 1988, nr. WIZ.88.0694);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 december 1988, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SVW/FEBO/88/1642;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Van de premie, zoals die ingevolge artikel 124 van de Werkloosheidswet bij besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 1988 ( Stcrt. 1988, 242) voor alle takken van het bedrijf en beroep is vastgesteld op 3,4% van het loon dat krachtens artikel 14 van die wet voor premieberekening in aanmerking komt, is 1,0% verschuldigd door de werkgever en 2,4% door de werknemer.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1989. Indien het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 1988, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 1989.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 30 december 1988
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1988
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht