Besluit van 19 februari 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 81 van de Werkloosheidswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 december 1987; Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen/Financieel-Economische Vraagstukken, nr. SZ/SV/FEV/SVW/87/09821;
Gelet op artikel 81 van de Werkloosheidswet ( Stb. 1986, 556);
De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 18 december 1987);
De Raad van State gehoord (advies van 22 januari 1988, nr. W12.87.0731);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 1988, nr. SVW/88/00500;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Van de premie, zoals die ingevolge artikel 124 van de Werkloosheidswet bij besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 1987 voor alle takken van het bedrijf en beroep is vastgesteld op 2,6% van het loon, dat krachtens het bepaalde in artikel 14 van die wet voor premieberekening in aanmerking komt, is 1,3% verschuldigd door de werkgever en 1,3% door de werknemer.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1988.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 19 februari 1988
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vierentwintigste maart 1988
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht