Besluit van 5 juli 1997 tot verdeling van de in het Provinciefonds opgenomen uitkeringen inzake de Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 1 april 1997, FO97/U499, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 247 van de Provinciewet;
De Raad van State gehoord (advies van 16 april 1997, WO4.97.0182);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 30 juni 1997, FO97/625 uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Maatstaf Mutatie bedrag per eenheid ten opzichte van uitkeringsjaar 1997 (in guldens, in basis)
Per hectare land en binnenwater 2,74
Per hectare buitenwater – 0,79
Per kilometer gewogen vaarweg 654,00
Vast bedrag per provincie 268592,00
1.
De middelen in het Provinciefonds inzake de Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting worden in het uitkeringsjaar 1997 als volgt verdeeld:
2.
De middelen, bedoeld in het eerste lid, worden in het uitkeringsjaar 1998 toegevoegd aan de algemene uitkering van het Provinciefonds door aanpassing van de bedragen die behoren bij een aantal verdeelmaatstaven van de algemene uitkering.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juli 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven twaalfde augustus 1997
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht