Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 december 2010, houdende de vaststelling van de verhoging van de bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget (Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2010, nr. IVV/LZW/10/20113, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet op het Kindgebonden budget;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 november 2010, No. W12.10.0506/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2010, nr. IVV/LZW/20101/23073, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. het in onderdeel b genoemde bedrag van € 1322,– tot € 1466,–;
b. het in onderdeel c genoemde bedrag van € 1505,– tot € 1826,–;
c. het in onderdeel d en e genoemde bedrag van € 1611,– tot € 2110,–;
d. het in onderdeel e genoemde bedrag van € 51,– tot € 189,–.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 december 2010
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vierentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Extra verhoging bedragen kindgebonden budget
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht