Besluit van 13 oktober 2012, houdende de vaststelling van de verhoging van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget (Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2012, nr. IVV/LZW/2012/13876;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 september 2012, No.W12.12.0367/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2012, nr. IVV/LZW/2012/14122;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. het in onderdeel b genoemde bedrag van € 1478,– tot € 1553,–;
b. het in onderdeel c genoemde bedrag van € 1661,– tot € 1736,–;
c. het in onderdeel d genoemde bedrag van € 1661,–, tot € 1736,–.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 oktober 2012
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negentiende oktober 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Extra verhoging bedragen kindgebonden budget
Artikel 2. Intrekking Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht