Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit verhoging maximumbedrag aansprakelijkheid ex artikel 5 Wet aansprakelijkheid kernongevallen

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 december 1993, houdende verhoging van het maximumbedrag van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 23 september 1993, nr. BGW93-1674, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;
Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen;
De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1993, no. W06.93.0640);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 december 1993, nr. BGW93-2111;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, wordt vastgesteld op 625 miljoen gulden.
Artikel 2
Het koninklijk besluit van 21 juni 1984, houdende verhoging van de aansprakelijkheidslimiet als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ( Stb. 341), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 december 1993
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht