Besluit van 14 november 1997, houdende verhoging van het maximumbedrag van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 oktober 1997, nr. BGW97-2524M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;
Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen;
De Raad van State gehoord (advies van 30 oktober 1997, no.WO6.97.0670);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 11 november 1997, nr. BGW97-2779-U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, wordt vastgesteld op € 340 335 162,07.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 november 1997
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de tweede december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht