Besluit van 27 januari 1977, houdende verkorting van de duur van de gewone vervangende dienst, als bedoeld in de Wet gewetensbezwaren militaire dienst
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 6 december 1976, Afdeling tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire dienst, no. 238.863;
Overwegende, dat bij Ons besluit van 24 januari 1977 ( Stb. 29) de duur van het verplicht verblijf onder de wapenen voor eerste oefening voor het merendeel der dienstplichtigen is verkort en dat de duur van de gewone vervangende dienst dienovereenkomstig dient te worden verkort;
Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ( Stb. 1962, 370);
De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1976, no. 26);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken van 25 januari 1977, Afdeling tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire dienst, no. 238.863;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De duur van de gewone vervangende dienst, als bedoeld in de Wet gewetensbezwaren militaire dienst , bedraagt
a. voor hen, die de gewone vervangende dienst voor 1 februari 1976 hebben aangevangen: eenentwintig maanden;
b. voor hen, die de gewone vervangende dienst op of na 1 februari 1976 hebben aangevangen: negentien maanden.
Artikel 2
Ons besluit van 19 augustus 1971 ( Stb. 547) wordt ingetrokken.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 27 januari 1977
De Minister van Sociale Zaken,
Uitgegeven de achtentwintigste januari 1977
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht