Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit verlengde spreekuurvoorziening

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 juni 1998, houdende vaststelling van het Besluit verlengde spreekuurvoorziening
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Justitie van 19 mei 1998, nr. 690378/98/6;
Gelet op artikel 19, eerste lid, onder b, van de Wet op de rechtsbijstand;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1998, no. WO3.98.0223);
Gezien het nader rapport van Onze Staatssecretaris van Justitie van 23 juni 1998, nr. 703979/98/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De verlening van verdergaande rechtsbijstand ten vervolge op een spreekuur, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet, vindt plaats gedurende ten hoogste drie uur.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengde spreekuurvoorziening.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 juni 1998
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de dertigste juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht