Besluit van 25 september 1995, tot verlenging van de werkingsduur van de onderdelen van de Wet Sociale Werkvoorziening betreffende budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 augustus 1995. Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/95/5233;
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet van 29 september 1994 ( Stb. 730);
De Raad van State gehoord (advies van 29 augustus 1995, no. W12.95.0456);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 september 1995. Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/95/5233;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De onderdelen F, G en V van artikel I van de wet van 28 september 1988, Stb. 440, gelden ook voor het jaar 1996, met dien verstande dat voor de bepaling van het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet Sociale Werkvoorziening, over dat jaar, artikel 41, tweede lid, van die wet toepassing vindt en dat voor dat jaar voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van die wet, een percentage van 95 van de vergoeding over het jaar 1995 geldt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 september 1995
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negenentwintigste september 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht