Besluit van 18 juni 2015, houdende vervanging bijlage Tabakswet
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2014, kenmerk 738855-134397-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel 11c, tweede lid, van de Tabakswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 mei 2015, No. W13.15.0108/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2015, kenmerk 768678-136660-WJZ, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Tabakswet.]
Artikel II
Op overtredingen van het bepaalde bij artikel 8, eerste lid, van de Tabakswet die zijn begaan voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven de boetebedragen van kracht die golden op het moment waarop de overtreding is begaan.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 18 juni 2015
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de dertigste juni 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht