Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van de vestigingsplaatsen van de raad voor rechtsbijstand (Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juni 2012, nr. 269818;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2012, nr. W03.12.0204/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, nr. 300719;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De vestigingsplaatsen van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand zijn:
a. ressort Amsterdam: Amsterdam;
b. ressort Arnhem-Leeuwarden: Arnhem en Leeuwarden;
c. ressort Den Haag: ’s-Gravenhage;
d. ressort ’s-Hertogenbosch: ’s-Hertogenbosch.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 oktober 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht