Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 maart 2001 tot vaststelling van de hoogte van de drempel en van het voorraadpercentage, bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 (Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 februari 2001, nr. WJZ 01003192;
Gelet op artikelen 3, tweede lid, en 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001;
De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2001, nr. W10.010072/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 16 maart 2001, nr. WJZ 01014500;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De hoogte van de drempel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, bedraagt 100 000 ton.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 in werking treedt.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 maart 2001
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de negenentwintigste maart 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht