Besluit van 22 november 2012, houdende regels ter uitvoering van artikel 38a, tweede lid, van de Politiewet 2012 (Besluit wijkagenten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 20 juli 2012, nummer 286576;
Gelet op artikel 38a, tweede lid, van de Politiewet 2012;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2012, nr. W03.12.0290/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 november 2012, nummer 323266;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De wijkagent verricht in elk geval de door Onze Minister vastgestelde werkzaamheden.
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De wijkagent wordt niet ingezet of beschikbaar gehouden ten behoeve van een territoriaal of functioneel onderdeel van de politie dat tot taak heeft binnen een district als bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Politiewet 2012 te voorzien in extra politiesterkte voor de aanpak van lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Politiewet 2012.
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijkagenten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de achtentwintigste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht