Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Besluit wijziging Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO en Huisvestingsbesluit ISOVSO in verband met afstoten dislocaties

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 maart 1991, houdende wijziging van het Bekostigingsbesuit ISOVSO/OISOVSO en het Huisvestingsbesluit ISOVSO in verband met het afstoten van dislocaties
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 27 september 1990, nr. 90079436/2431, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 70 van de Wet op de expertisecentra, 188 van deel II van het voortgezet onderwijs, 88 n van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, E 23 en E 24 van de Overgangswet ISOVSO en artikel VI, vijfde lid, Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra);
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 10 augustus 1990, nr. OR 1/2708 P);
De Raad van State gehoord (advies van 27 december 1990, nr. W05.90.0481);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 15 maart 1991, nr. 91005073/2431, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
artikel III van Besluit wijziging Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO en Huisvestingsbesluit ISOVSO in verband met afstoten dislocaties">
Artikel IV. Inwerkingtreding, vervallen artikel III
1.
Met inachtneming van artikel 59, vierde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs treedt dit besluit in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Artikel III vervalt met ingang van 1 januari 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 22 maart 1991
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de negende april 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV. Inwerkingtreding, vervallen artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht