Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.

Besluit wijziging van de wettelijke tijd in 1990, 1991, 1992

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 augustus 1989, betreffende de wijziging van de wettelijke tijd in 1990, 1991, 1992
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 juni 1989, nr. FBA89/311/U2, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de wet van 16 juli 1958, Stb. 352;
De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 1989, no. W04.89.0340);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 augustus 1989, nr. FBA89/311/4, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Midden-Europese Zomertijd vangt in de jaren 1990, 1991 en 1992 aan op de laatste zondag van de maand maart om 02.00 uur en eindigt op de laatste zondag van de maand september om 03.00 uur.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 25 augustus 1989
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de twintigste september 1989
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht