Besluit van 27 november 2012, houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2012, nr. 311123;
Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 november 2012, nr. W03.12.0434/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 21 november 2012, nr. 324466;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als zittingsplaatsen van de volgende rechtbanken worden aangewezen:
a. rechtbank Amsterdam: Amsterdam;
b. rechtbank Den Haag: Gouda, ’s-Gravenhage en Leiden;
c. rechtbank Limburg: Maastricht en Roermond;
d. rechtbank Midden-Nederland: Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht;
e. rechtbank Noord-Holland: Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad;
f. rechtbank Noord-Nederland: Assen, Groningen en Leeuwarden;
g. rechtbank Oost-Brabant: Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch;
h. rechtbank Oost-Nederland: Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Nijmegen, Zutphen en Zwolle;
i. rechtbank Rotterdam: Dordrecht en Rotterdam;
j. rechtbank Zeeland-West-Brabant: Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg.
Artikel 2
Als zittingsplaatsen van de volgende gerechtshoven worden aangewezen:
a. gerechtshof Amsterdam: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer;
b. gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Almelo, Arnhem, Assen, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Utrecht, Zutphen en Zwolle;
c. gerechtshof Den Haag: Dordrecht, ’s-Gravenhage en Rotterdam;
d. gerechtshof ’s-Hertogenbosch: Breda, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg en Roermond.
Artikel 3
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit zittingsplaatsen gerechten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de dertigste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht