Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Bijstandsbesluit adreslozen

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 juni 1998, houdende aanwijzing van gemeenten belast met de bijstandsverlening aan belanghebbenden zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Bijstandsbesluit adreslozen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1998, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/AV/98/11802a;
Gelet op artikel 63, derde lid, van de Algemene bijstandswet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 mei 1998, no. W12.98.0198);
Gezien het nader rapport Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 1998, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/AV/98/9995A;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Voor de verlening van bijstand aan belanghebbenden zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden aangewezen de gemeenten opgenomen in de bijlage onder A van het Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid .
2.
De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de belanghebbende zich op het moment van zijn aanvraag bevindt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Bijstandsbesluit adreslozen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 juni 1998
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken