1.
In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
c. reiziger:
1°. de wederpartij van de reisorganisator,
2°. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
3°. degene aan wie overeenkomstig artikel 506 de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
Inhoudsopgave
- Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht