Toepassing van het op 29 april 1948 tussen Nederland en de VS van Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, zoals gewijzigd bij Aanvullend Verdrag van 30 december 1965, ten aanzien van in de VS wonende directeuren en commissarissen van Nederlandse vennootschappen
De Resolutie van 31 december 1948, nr. 1, 8701, vervalt met ingang van 1 januari 1995, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de belastingjaren en -tijdvakken tot die datum.
Mij is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over het al dan niet meer van belang zijn van deze Resolutie voor de toepassing van het tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika gesloten belastingverdrag van 29 april 1948, zoals gewijzigd bij Aanvullend Verdrag van 30 december 1965. Op grond van die Resolutie uit 1948 wordt goedgekeurd dat in de Verenigde Staten wonende directeuren van Nederlandse vennootschappen ter zake van de in die functie verkregen beloningen in Nederland niet in de belastingheffing worden betrokken indien en voorzover de aan deze functie verbonden werkzaamheden niet daadwerkelijk in Nederland worden verricht.
Gezien het inmiddels in werking getreden nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, waarin voor directeuren- en commissarissenbeloningen een zelfstandige regeling is opgenomen die meer in overeenstemming is met het actuele Nederlandse verdragsbeleid ter zake, is de grond aan de Resolutie uit 1948 ontvallen. Ik trek de Resolutie daarom bij deze in, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de belastingjaren en -tijdvakken tot 1 januari 1995.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht