Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2012, nr. DCM/MA-174/12, tot bekendmaking van het tijdvak waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor activiteiten gericht op duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers, in het kader van de beleidsregels voor het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013, alsmede aanvullende beoordelingscriteria
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 2, derde lid, van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 november 2012, nr. DCM/MA-154/2012, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013)
Besluit:
Artikel 1
Aanvragen voor subsidie voor activiteiten gericht op duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers, in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 november 2012, nr. DCM/MA-154/2012, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013) 1 , kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 15 februari 2013 om 16:00 uur.
Artikel 2
In aanvulling op het Besluit van 9 november 2012 gelden voor de beoordeling van deze aanvragen de criteria die zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
de Directeur-Generaal Consulaire Zaken en Bedrijfsvoering,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht