Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerie van Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden) over het tijdvak (1942) 1942–1979 (1989)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Aan het archiefstuk 733613, behorende tot inventarisnummer 457, wordt een beperking aan de openbaarheid gesteld met het oog op de veiligheid van de staat en zijn bondgenoten ( artikel 15, eerste lid, sub b van de Archiefwet). De beperking eindigt op 1 januari 2040.
Gelet op artikel 15, tweede lid Archiefwet 1995,
Gelet op het besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 10 februari 2003 (Stcrt 2003, 42), houdende beperkingen van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het ministerie van Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk (1942–1946), het Kabinet van de Minister-President (1946–1947) en het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President (1947–heden) over het tijdvak (1942) 1942–1979 (1989).
Besluit:
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 17 februari 2015
De
Minister
De algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht