Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië
(authentiek: nl)
Brussel, 22 december 2000
Mevrouw, Mijnheer
Ik heb de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die zijn gevoerd met betrekking tot artikel 16 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, die op 1 maart 1998 in werking is getreden, bepalende dat de Gemeenschap en Tunesië geleidelijk een grotere liberalisering instellen van het onderlinge handelsverkeer in landbouw- en visserijproducten.
Deze onderhandelingen hebben plaatsgevonden ter uitvoering van artikel 18 van de Euro-mediterrane overeenkomst, bepalende dat de Gemeenschap en Tunesië met ingang van 1 januari 2000 de situatie onderzoeken met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Tunesië met ingang van 1 januari 2001 toe te passen liberaliseringsmaatregelen.
Ten vervolge op deze onderhandelingen is door de partijen het volgende overeengekomen:
1
[Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds; Brussel, 17-07-1995. ]
2
[Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds; Brussel, 17-07-1995. ]
3
[Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds; Brussel, 17-07-1995. ]
4
[Wijzigt de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds; Brussel, 17-07-1995. ]
5
met ingang van 1 januari 2005 onderzoeken de Gemeenschap en Tunesië de situatie met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Tunesië met ingang van 1 januari 2006 toe te passen liberaliseringsmaatregelen in overeenstemming met de in artikel 16 opgenomen doelstelling.
Deze overeenkomst zal door elk van de overeenkomstsluitende partijen volgens zijn eigen procedures worden goedgekeurd.
De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2001.
Ik moge U verzoeken te willen bevestigen dat Uw regering met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Brussel, 22 december 2000
Mevrouw,
Mijnheer,
Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, welke als volgt luidt:
[(Zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer U de instemming van de Republiek Tunesië te bevestigen.
Hoogachtend, DE REGERING VAN DE REPUBLIEK TUNESIË
Inhoudsopgave
Nr. I. Brief van de Europese Gemeenschap
1
2
3
4
5
Nr. II. Brief van de Republiek Tunesië
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht