Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderling handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël
(authentiek: nl)
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die zijn gevoerd op grond van artikel 11 van de op 1 juni 2000 van kracht geworden Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds (hierna „de Associatieovereenkomst" te noemen), waarin is bepaald dat de Gemeenschap en Israël geleidelijk een grotere liberalisering instellen van het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten die voor beide partijen van belang zijn.
Deze onderhandelingen zijn gevoerd overeenkomstig artikel 11, waarin is bepaald dat met ingang van 1 januari 2000 de Gemeenschap en Israël de situatie onderzoeken met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Israël met ingang van 1 januari 2001 toe te passen maatregelen om deze grotere liberalisering tot stand te brengen.
Bij deze onderhandelingen zijn de partijen het volgende overeengekomen:
1
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
2
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
3
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
4
Wat betreft spijsolie van GS-post 1507, 1512 en 1514, maakt Israël een begin met de nodige wetgevingsprocedures om de communautaire preferenties uit te breiden tot een percentage dat de Knesset na afronding van het lopende debat hierover zal vaststellen.
5
Vanaf 1 januari 2007 beoordelen de Gemeenschap en Israël de situatie, teneinde te bepalen welke liberaliseringsmaatregelen met ingang van 1 januari 2008 door de Gemeenschap en Israël moeten worden toegepast om de doelstelling van artikel 11 van de Associatieovereenkomst te verwezenlijken.
De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004.
Ik verzoek u te willen bevestigen dat uw regering met het bovenstaande instemt.
Hoogachtend,
Namens de Raad van de Europese Unie
1
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
2
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
3
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
4
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
5
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
6
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
[Red: De bijlage bij Protocol nr. 1 is niet afgedrukt: deze ligt ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer in Den Haag. De Nederlandse tekst van de Bijlage is gepubliceerd in PB. EU L346 van 31 december 2003, blz. 69 e.v.]
1
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
2
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
3
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
4
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
5
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
6
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
7
[Red: Wijzigt de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds; Brussel, 20-11-1995.]
[Red: De bijlage bij Protocol nr. 2 is niet afgedrukt: deze ligt ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer in Den Haag. De Nederlandse tekst van de Bijlage is gepubliceerd in PB. EU L346 van 31 december 2003, blz. 69 e.v.]
Om de handel in levende planten en producten van de bloemen- en plantenteelt en de tuinbouw te bevorderen en te vergemakkelijken, komen de overeenkomstsluitende partijen overeen alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de controles van de documenten, de overeenstemmingscontroles en de fytosanitaire controles worden verricht binnen een tijdsbestek dat is aangepast aan de gevoelige aard van de betrokken producten. Wanneer zich problemen voordoen plegen de Commissie en de Israëlische autoriteiten onmiddellijk overleg om een passende oplossing te vinden.
Excellentie,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw schrijven van vandaag dat als volgt luidt:
[Red: (Zoals in A.)]
De regering van de Staat Israël heeft de eer te bevestigen dat zij met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,
Namens de regering van de Staat Israël
Inhoudsopgave
A. Brief van de Europese Gemeenschap
1
2
3
4
5
Bijlage I. Protocol Nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Israël van toepassing is
1
2
3
4
5
6
Bijlage bij Protocol Nr. 1
Bijlage II. Protocol Nr. 2 betreffende de regeling die bij de invoer in Israël van landbouwproducten uit de Gemeenschap van toepassing is
1
2
3
4
5
6
7
Bijlage bij Protocol Nr. 2
Bijlage III. Gemeenschappelijke verklaring
B. Brief van de Staat Israël
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht