Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor te Sas van Gent tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
No. 7822
Brussel, 21 september 1973
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers overeenkomstig Artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Sas van Gent (Nederland), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerplaatsen;
b. als internationale douaneweg: een gedeelte van de ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen gelegen weg van Gent naar Terneuzen en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 250 meter op Nederlands grondgebied en van 100 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het snijpunt der gemeenschappelijke grens met de as van de weg.
Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Belgische Ministers met bovenvermelde aanwijzingen kunnen instemmen.
In het bevestigende geval zou dit akkoord op de datum van Uw antwoord in werking kunnen treden.
Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) C. J. VAN SCHELLE
Aan Zijne Excellentie
de Heer R. van Elslande
Minister van Buitenlandse Zaken
te Brussel
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Brussel, 6 december 1973
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van uw brief van 21 september 1973 en moge U hierbij mededelen, dat ook de betrokken Belgische Ministers overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Sas van Gent (Nederland), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerplaatsen;
b. als internationale douaneweg: een gedeelte van de ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen gelegen weg van Gent naar Terneuzen en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 250 meter op Nederlands grondgebied en van 100 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het snijpunt der gemeenschappelijke grens met de as van de weg.
Dit akkoord treedt heden in werking.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) R. VAN ELSLANDE
Aan Zijne Excellentie
de Heer Carel J. van Schelle
Ambassadeur van het Koninkrijk
der Nederlanden
te Brussel
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht