Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Nispen-Essen tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE
van
BELGIE
C04-94/7957
's-Gravenhage, 18 december 1980
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer aan Uw Excellentie mede te delen dat de Belgische overheden, overeenkomstig artikel 1 van het op 13 april 1948 te 'sGravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering, inzake samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Nispen; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Nispen-Essen;
b. als internationale douaneweg: de weg van Nispen naar Essen over een lengte van 500 meter op Nederlands grondgebied en van 400 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen, of de Nederlandse overheden met bovenbedoelde aanwijzingen kunnen instemmen, alsmede met de inwerkingtreding van het akkoord per 1 januari 1981.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) F. BAEKELANDT
F. Baekelandt, Ambassadeur.
Aan Zijne Excellentie
Dr. C. A. van der Klaauw,
Minister van Buitenlandse Zaken
te 's-Gravenhage.
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE
ZAKEN.
DVE/VV-366961
's-Gravenhage, 30 december 1980
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer U, met verwijzing naar Uwer Excellentie's brief van 18 december j.1., nr. C04-94/7957, mede te delen dat de bevoegde Nederlandse overheden, overeenkomstig artikel 1 van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Nispen; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Nispen-Essen;
b) als internationale douaneweg: de weg van Nispen, naar Essen over een lengte van 500 meter op Nederlands grondgebied en van 400 meter op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.
Tevens heb ik de eer aan Uwe Excellentie mede te delen dat de Nederlandse overheden ermee instemmen dat dit akkoord in werking treedt per 1 januari 1981.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) VAN AGT
A. A. M. van Agt
Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
Aan Zijne Excellentie
de heer F. Baekelandt,
Ambassadeur van het Koninkrijk
België
te
's-Gravenhage
Inhoudsopgave
Nr. I. AMBASSADE van BELGIË
Nr. II. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht