Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Philippine - Boekhoute tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE
VAN
BELGIË
Nr. CO4-94 (213) 6769
De Ambassade van België te 's-Gravenhage biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken haar complimenten aan en heeft de eer het Departement mede te delen dat de bevoegde Belgische Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Belgische Regering en de Nederlandse Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als „internationaal douanekantoor” voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Sas van Gent (Nederland), dat zal worden genoemd Philippine-Boekhoute;
b. als „internationale douaneweg”: de weg van Philippine naar Boekhoute, via Posthoorn, over een afstand van 1000 meter op Nederlands grondgebied en van 200 meter op Belgisch grondgebied, beide afstanden gemeten vanaf grenspaal 319.
Zij zou het op prijs stellen van het Departement te vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers zich met bovenvermelde aanwijzingen kunnen verenigen.
In geval van bevestigend antwoord zou dit akkoord op 1 januari 1976 in werking treden.
De Ambassade benut deze gelegenheid om het Departement de uitdrukking van haar gans bijzondere hoogachting aan te bieden.
's-Gravenhage, 12 december 1975
Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Plein 23,
's-Gravenhage
MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE
ZAKEN
Directie Verdragen
DVE/VV-312797
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van het Koninkrijk België zijn complimenten aan, en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van Haar Nota van 12 december 1975 nr. CO4-94 (213) 6769 en moge Haar hierbij mededelen dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Belgische Regering en de Nederlandse Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als „internationaal douanekantoor” voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Sas van Gent (Nederland), dat zal worden genoemd Philippine-Boekhoute;
b. als „internationale douaneweg”: de weg van Philippine naar Boekhoute, via Posthoorn, over een afstand van 1000 meter op Nederlands grondgebied en van 200 meter op Belgisch grondgebied, beide afstanden gemeten vanaf grenspaal 319.
Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 1976.
's-Gravenhage, 19 december 1975
Aan de Ambassade van België
te
's-Gravenhage
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht