Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Lommel en het Belgische kantoor te Molenbeersel tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
Ambassade van België
Nr. 172/3073
's-Gravenhage, 22 Mei 1956.
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e April 1948 - met de aanwijzing:
1.
a - als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Lommel op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd: Lommel-Bergeijk;
b - als internationale douaneweg: de weg van Eindhoven naar Hasselt over een lengte van 300 m op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt;
2. Deze regeling zou, van Belgische zijde, in werking kunnen treden op 23 Mei 1956 voor Lommel-Bergeijk en op 1 Juni 1956 voor Molenbeersel-Stramproy.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan het bovenvermelde hun goedkeuring kunnen hechten.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
De Ambassadeur van België,
(w.g.) v.d. STRATEN
Aan
Zijne Excellentie
Mr. J. M. A. H. Luns,
Minister zonder Portefeuille,
te 's-Gravenhage.
a - als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Molenbeersel, op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd: Molenbeersel-Stramproy;
b - als internationale douaneweg: de weg van Weert naar Maaseik over een lengte van 220 m, op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Nr. 71079
's-Gravenhage, 22 mei 1956.
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw schrijven van 22 mei 1956 nr. 172/3073, gericht aan mijn Ambtgenoot zonder Portefeuille, Mr. J. M. A. H. Luns, en moge U hierbij mededelen dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e april 1948 - met de aanwijzing:
[Red: (zoals in no. III)]
De regeling treedt in werking met ingang van 23 mei 1956 voor Lommel-Bergeijk en met ingang van 1 juni 1956 voor MolenbeerselStramproy.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) J. W. BEYEN
Zijner Excellentie
F. X. Baron van der Straten-Waillet,
Ambassadeur van België,
te 's-Gravenhage.
Inhoudsopgave
No. III
No. IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht