Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Derde wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 juni 2010, nr. BZ2010-86M, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;
Gelet op artikel 45, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2010, nr. W06.10.0266/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 7 februari 2011, nr. BZ2010/784U, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]
Artikel II
Onze Minister van Financiën is belast met plaatsing in de Staatscourant van de op het moment van die plaatsing actuele A1-, A2- en B1-lijst, behorende bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie .
Artikel III
Het koninklijk besluit van 11 juni 1926, houdende regeling van de toekenning ener vergoeding aan leden van commissiën bij vergadering in de woonplaats wordt ingetrokken.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor artikel I, onderdelen E2, E3 en E12, terug tot 1 januari 2010.
Artikel V
Dit besluit wordt aangehaald als: Derde wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 26 februari 2011
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht