Let op. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2006. De wet is gewijzigd op 10 februari 2006.

U kunt hier de huidige tekst lezen

Formatiebesluit WEC

Uitgebreide informatie
Artikel 20. Opslag i.v.m. formatieve fricties
De opslag in verband met rechtspositionele aanspraken van personeel bij vermindering van de formatie bedraagt voor de school 18 formatierekeneenheden.
1.
De aantallen formatierekeneenheden voor het onderwijzend personeel en schoolleiding en de aantallen formatierekeneenheden voor speciale doeleinden, berekend op grond van artikel 23, eerste lid, worden verhoogd met 8,11% vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting.
2.
De aantallen formatierekeneenheden voor onderwijsondersteunend personeel, berekend op grond van artikel 23, tweede lid, worden verhoogd met 5,68% vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting.
3.
Het aantal formatierekeneenheden, berekend op grond van artikel 23 en verhoogd op grond van het eerste en het tweede lid, wordt tevens verhoogd met het aantal formatierekeneenheden dat behoort bij het gedeelte van de betrekkingsomvang dat kan worden herbezet in verband met toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in titel 16 van hoofdstuk 1 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC.
4.
De uitkomst van het aantal formatierekeneenheden, berekend op grond van het eerste, het tweede en het derde lid, wordt telkens afgerond.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Formatie personeel scholen
+ § 3. Tabellen scholen
- § 4. Opslagen scholen
+ § 5. Formatie speciale doeleinden scholen
+ § 6. Omrekening minuten en uren in formatierekeneenheden bij scholen
+ § 7. Besteding formatiebudget scholen
+ Paragraaf 7a. Formatie instellingen
+ § 7b. Overgangsbepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht