Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2006.

Goedkeuringsbesluit ex artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 juli 1998, houdende uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicator zoals deze is vastgesteld bij ministeriële regeling van 2 april 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 2 juni 1998, BGW 98/1369-M;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 1998, No. W06.98.0248);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 23 juli 1998, BGW 98/1737-U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De indicator, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties , vastgesteld bij ministeriële regeling van 2 april 1998, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 27 juli 1998
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven vijftiende september 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht