Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2006.

Goedkeuringsbesluit indicatoren zoals opgenomen in de ministeriële regeling van 20 maart 2001

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 september 2001, houdende goedkeuring van de indicatoren, zoals deze zijn opgenomen in de ministeriële regeling van 20 maart 2001
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 16 augustus 2001, FM 2001/1359-M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen Beleid en Integriteit;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 7 september 2001, nr. W06.01.0440/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 10 september 2001, FM 2001-1539-U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel l
De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties die zijn vastgesteld bij ministeriële regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 20 maart 2001, houdende herziene vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 63) worden goedgekeurd.
Artikel ll
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 september 2001
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven tweede oktober 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel l
Artikel ll
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht