Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2007.

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van amateursportverenigingen

Uitgebreide informatie
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van amateursportverenigingen De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Dit besluit is een herziene versie van het besluit van 12 oktober 1982, nr. 282-12955. Het besluit is herzien in verband met de vervanging van de gulden door de euro per 1 januari 2002. In punt 2 zijn de tot 1 januari 2002 geldende bedragen vermeld in twee noten. In de noten bij de vervallen punten 1 en 7 wordt gerefereerd aan de herziening van de daar genoemde besluiten per 1 januari 2002.
4. Veel van de hier bedoelde sportverenigingen verstrekken ook bladen aan de leden met informatie over de activiteiten van de vereniging. Ten aanzien van ledenbladen, waarvan de informatieverstrekking een bijkomstige activiteit is in de totaliteit van het verlenen van diensten aan leden, kan heffing van omzetbelasting achterwege blijven. Dit geldt ook voor incidentele losse verkoop aan niet-leden. Voorwaarde hiervoor is, dat wordt afgezien van aftrek van de terzake betrekking hebbende voorbelasting. Eenzelfde standpunt kan worden ingenomen ten aanzien van het opnemen van advertenties in die bladen.
Inhoudsopgave
Inwerkingtreding
Vervallen besluit.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht