Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2007.

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van amateursportverenigingen

Uitgebreide informatie
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van amateursportverenigingen De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Dit besluit is een herziene versie van het besluit van 12 oktober 1982, nr. 282-12955. Het besluit is herzien in verband met de vervanging van de gulden door de euro per 1 januari 2002. In punt 2 zijn de tot 1 januari 2002 geldende bedragen vermeld in twee noten. In de noten bij de vervallen punten 1 en 7 wordt gerefereerd aan de herziening van de daar genoemde besluiten per 1 januari 2002.
5. Een aantal van de vorenbedoelde sportverenigingen en de afdelingen van de KNVB verrichten tevens prestaties met betrekking tot de sporttotalisator. Ten aanzien van die prestaties kan, evenals in het verleden geschiedde, heffing van omzetbelasting achterwege blijven. Voor die prestaties kan dan uiteraard ook geen aanspraak op aftrek van voorbelasting worden gemaakt.
Ter zake van de wederverkoop van loten, zoals loten voor de Grote-Clubactie of krasloten, worden sportverenigingen, wier fondswervende prestaties, op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel v, van de Wet van omzetbelasting zijn vrijgesteld, ongeacht de omvang van de hiermee behaalde opbrengst, niet in de heffing van omzetbelasting betrokken, mits terzake geen voorbelasting in aftrek wordt gebracht. De opbrengst van de wederverkoop van deze loten blijft ook buiten beschouwing bij de beoordeling of de omzetgrens voor fondswervende prestaties door de desbetreffende sportvereniging wordt overschreden.
Inhoudsopgave
Inwerkingtreding
Vervallen besluit.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht