Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2002. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2002.

Artikel 4 Instellingswet Bedrijfschap Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken

Uitgebreide informatie
1.
Aan het bedrijfschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de navolgende onderwerpen:
a. het aanbieden en verstrekken van geschenken in de vorm van goederen of diensten;
b. het geven van kortingen, welke niet uitsluitend verband houden met de jegens de afnemer verschuldigde prestatie;
c. de aanduiding van de hoeveelheid van ten verkoop aangeboden artikelen;
d. de beperking van de verlening van krediet aan afnemers;
e. de registratie van de ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
f. het verstrekken van de voor de vervulling van de taak van het bedrijfschap nodige gegevens;
g. de inzage van boeken en bescheiden en de bezichtiging en opneming van bedrijfsmiddelen en voorraden van ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld, voor zover nodig voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van verordeningen van het bedrijfschap of voor het verkrijgen van gegevens, welke in strijd met zodanige verordening niet zijn verstrekt.
2.
Verordeningen betreffende de in het eerste lid, onder e-g , genoemde onderwerpen behoeven, instede van de in artikel 94 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie voorziene goedkeuring, die van de Sociaal-Economische Raad, tenzij reeds op grond van enige andere bepaling dier wet de goedkeuring van Onze betrokken Ministers is vereist.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken