Besluit van 17 december 1996, houdende intrekking van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 en van het Besluit inkomenstoeslag betrokkenen in de zin van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 4 november 1996, nr. AB96/U1350, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid;
Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1996, nr. W04.96.0528);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 december 1996, nr. AB96/1501, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Het Besluit inkomenstoeslag betrokkenen in de zin van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 wordt ingetrokken.
1.
Op de betrokkene, met recht op uitkering op de voet van de bepalingen van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden zoals die luidde vóór 1 januari 1996, die op de dag voorafgaande aan zijn ontslag met recht op uitkering werkzaam was in de volgende sectoren, zijn van overeenkomstige toepassing, respectievelijk:
de sector Rijk: het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel;
de sector Defensie: het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie en de Regeling uitvoering IZBAD;
de sector Onderwijs en Wetenschappen: het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekspersoneel.
2.
Op de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, die op de dag voorafgaande aan zijn ontslag met recht op uitkering niet werkzaam was in de sector Rijk, Defensie of Onderwijs en Wetenschappen, zijn het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 december 1996
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de twintigste december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht