Besluit van 2 juli 2015 tot intrekking van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 maart 2015, nr. WJZ/737689 (10473), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de WPO, artikel 33, tweede lid, van de WEC en de artikelen XXIb en XXId van de Wet werk en zekerheid;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 april 2015, nr. W05.15.0060/l);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2015, nr. 782838, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC wordt ingetrokken.
Artikel II
Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC zoals dat luidde op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op een voor dat tijdstip genomen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 63, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 2 juli 2015
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de veertiende juli 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht