Artikel 29
Het Besluit Bedrijfszelfbescherming ( Stb. 1958, 147), het Besluit bescherming waterleidingbedrijven ( Stb. 1963, 361), alsmede het Besluit bescherming gas- en electriciteitsbedrijven ( Stb. 1957, 580) blijven van kracht totdat zij worden vervangen of ingetrokken.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepaling
+ Hoofdstuk II. De intrekking
+ Hoofdstuk III. Algemene bepalingen met betrekking tot de liquidatie
+ Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen met betrekking tot personeel en materieel
- Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht