2. Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo
In beginsel was al bij de invoering van de nieuwe eindexamenprogramma’s bij het examen van1997 beslo-ten dat in de examens moderne vreemde talen in mavo en vbo ook open vragen zouden worden opgenomen. Dit besluit wordt geëffectueerd bij de centrale examens van 2000: in dat jaar zullen dus ook enige open vragen in de centrale examens moderne vreemde talen mavo en vbo voorkomen.
Leerlingen zullen in het algemeen aan dergelijke vragen reeds gewend zijn: ongeveer dezelfde vraagtypen komen ook voor in de afsluitingstoetsen van de basisvorming. In de leestoetsen van Engels, Frans en Duits zijn tal van voorbeelden van dergelijke opgaven te vinden. Hieronder wordt een nadere beschrijving met enkele voorbeelden gegeven.
Tot en met het schooljaar2001 – 2002 worden de centrale examens in mavo en vbo afgenomen volgens de examen-programma’s van1994 (eerste examenjaar1997). Inhoude-lijke wijzigingen vinden dus niet plaats, wel worden nieuwe vraagvormen in de examens opgenomen.
De landelijke examens vbo-B zullen met ingang van de examens van2001 worden gebaseerd op het programma voor de basisberoepsgerichte leerweg van1999.
Inhoudsopgave
1. Open vragen moderne vreemde talen in vwo en havo
2. Open vragen moderne vreemde talen in mavo en vbo
3. Gebruik van het Nederlands in open vragen
4. Gebruik van het Nederlands in de antwoorden
5. Verhouding tussen vraag-vormen
Toelichting bij de invoering van open vragen
Voorbeelden
6. Eerste en tweede correctie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht