Let op. Deze wet is vervallen op 17 juni 2004. U leest nu de tekst die gold op 16 juni 2004.

Mandaat bevoegdheid beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 10 december 2003, nr. 5260740/503, houdende mandaat van de bevoegdheid tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 21, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
Besluit:
1.
Het afleggen van de eden, verklaring en beloften, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, geschiedt in handen van de als direct toezichthouder aangewezen korpschef van een regionaal politiekorps of de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.
2.
Indien de te beëdigen persoon behoort tot een dienst die ressorteert onder enig ministerie, geschiedt de beëdiging in handen van het hoofd van die dienst.
1.
De direct toezichthouder kan bepalen dat het afleggen van de eden, verklaring en beloften, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, namens hem geschiedt in handen van zijn plaatsvervanger.
2.
Het hoofd van dienst, genoemd in artikel 1, tweede lid, kan bepalen dat het afleggen van de eden, verklaring en beloften, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, namens hem geschiedt in handen van zijn plaatsvervanger.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 oktober 2002.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 december 2003
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
het
hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht