Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2005.

Artikel 29 Natuurbeschermingswet

Uitgebreide informatie
Artikel 29
Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III. Beschermde natuurmonumenten
+ Hoofdstuk IV. Staatsnatuurmonumenten
+ Hoofdstuk V. Vervallen
+ Hoofdstuk V A. Bepalingen met betrekking tot natuur- en landschapsbeheer in landbouwgebieden
- Hoofdstuk VI. Straf- en dwangbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht