Notawisseling houdende een overeenstemming tussen de Nederlandse autoriteiten en de Sowjetautoriteiten met betrekking tot het vraagstuk van de vrijstelling van belastingen en heffingen van personenauto's
(authentiek: nl)
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken haar complimenten aan en heeft de eer de volgende overeenstemming te bevestigen, welke werd bereikt tussen de Nederlandse en de Sowjet autoriteiten met betrekking tot het vraagstuk van vrijstelling van belastingen en heffingen van personenauto's:
De Nederlandse autoriteiten, op basis van wederkerigheid, stellen personenauto's, geregistreerd in de U.S.S.R., vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van de wegen van Nederland.
De Sowjet autoriteiten, op basis van wederkerigheid, stellen personenauto's, geregistreerd in Nederland, vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van de wegen van de U.S.S.R.
De in de onderhavige nota voorziene vrijstelling zal van kracht worden na twee maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitwisseling van de nota van de Ambassade en de nota van het Ministerie, met de bevestiging van de hierboven uiteengezette overeenstemming.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken de hernieuwde verzekering te geven van haar gevoelens van hoogachting.
Moskou, 11 november 1974
Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken,
Moskou
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de volgende overeenstemming te bevestigen, die werd bereikt tussen de Sowjetautoriteiten en de Nederlandse autoriteiten met betrekking tot het vraagstuk van vrijstelling van heffing van wegenbelasting van personenauto's:
De Sowjetautoriteiten stellen, op basis van wederkerigheid, in Nederland geregistreerde personenauto's vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van wegen van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken.
De Nederlandse autoriteiten stellen, op basis van wederkerigheid, in de Unie van Socialistische Sowjet Republieken geregistreerde personenauto's vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van wegen van Nederland.
De in de onderhavige nota voorziene vrijstelling wordt van kracht twee maanden na de dag van de uitwisseling van deze nota van het Ministerie en de nota van de Ambassade, die de hierboven uiteengezette overeenstemming bevestigen.
Het Ministerie maakt van deze gelegenheid gebruik om aan de Ambassade opnieuw zijn gevoelens van hoogachting te betuigen.
Moskou, 11 november 1974
Aan de Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden
Moskou.
Inhoudsopgave
Nr. 3510
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht