Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het op 13 april 1948 gesloten verdrag nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Retranchement tot internationaal douanekantoor
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË
No. 172/2953
's-Gravenhage, 11 Juni 1953
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Retranchement op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd Retranchement-Knokke;
b) als internationale douaneweg: de weg van Retranchement (Nederland) naar Westkapelle (België) over een lengte van 310 meter, gemeten vanaf de gemeenschappelijke grens in de richting van Retranchement.
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 Juli 1953.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
De Ambassadeur,
(w.g.) Eg. GRAEFFE
Aan Zijne Excellentie
de Heer Luns,
Minister zonder Portefeuille,
's-Gravenhage.
MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN
No. 76584
's-Gravenhage, 19 Juni 1953
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar schrijven van 11 Juni j.l. en moge Haar daarbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:
[Red: (zoals in No. I)]
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
Voor deze,
De Secretaris-Generaal,
(w.g.) S. J. VAN TUYLL
Zijner Excellentie E. Graeffe,
Ambassadeur van België,
's-Gravenhage.
Inhoudsopgave
No. I
No. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht