Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische grenskantoor te Wezet tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
No. 2641
Brussel, 19 maart 1974
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers overeenkomstig Artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als „internationaal douanekantoor” voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Wezet (België), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerplaatsen;
b. als „internationale douaneweg”: een gedeelte van de autoweg van Maastricht naar Luik en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 1200 meter gemeten in de richting Luik vanaf het snijpunt van de gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.
Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Belgische Ministers met bovenvermelde aanwijzingen kunnen instemmen. In het bevestigende geval zou dit akkoord op 1 april 1974 in werking kunnen treden.
Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
Ambassadeur der Nederlanden
(w.g.) C. J. VAN SCHELLE
Aan Zijne Excellentie
de Heer R. van Elslande
Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
te Brussel
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
26 maart 1974
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 19 maart 1947 nr. 2641, en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Belgische Ministers overeenkomstig Artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a. als „internationaal douanekantoor” voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente Wezet (België), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerplaatsen;
b. als „internationale douaneweg”: een gedeelte van de autoweg van Maastricht naar Luik en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 1200 meter gemeten in de richting Luik vanaf het snijpunt van de gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.
Dit akkoord treedt in werking op 1 april 1974.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) R. VAN ELSLANDE
Zijner Excellentie
Mr C. J. van Schelle
Ambassadeur van het Koninkrijk
der Nederlanden
te Brussel.
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht