Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Smeermaas tot internationaal douanekantoor voor de scheepvaart
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË
No. 172/4162
's-Gravenhage, 1 September 1953.
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:
a) als internationaal douanekantoor voor de scheepvaart: het kantoor Smeermaas (kanaal) op Belgisch grondgebied;
b) als internationale douaneweg: over een lengte vanaf de gemeenschappelijke grens van 750 meter op Belgisch grondgebied (gemeente Lanaken, gehucht Smeermaas), het kanaal genaamd Zuid-Willemsvaart, de aan weerszijden van dit kanaal gelegen kade en jaagpad met inbegrip van de binnenglooiingen der kanaaldijken alsmede de ten Zuiden van de brug over het kanaal aan weerszijden gelegen loskaden met de afritten tot die loskaden.
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 16 September 1953.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
De Ambassadeur van België,
(w.g.) Eg. GRAEFFE.
Aan
Zijne Excellentie de Heer Luns,
Minister zonder Portefeuille,
's-Gravenhage.
MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN
No. 109157
's-Gravenhage, 1 September 1953.
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar schrijven van heden en moge Haar daarbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:
[Red: (zoals in No. I)]
Deze aanwijzing wordt van kracht met ingang van 16 September 1953.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) J. LUNS.
Zijner Excellentie E. Graeffe,
Ambassadeur van België,
's-Gravenhage.
Inhoudsopgave
No. I
No. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht