Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Eede-Maldegem tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
No. 7872
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar complimenten aan en heeft de eer het Ministerie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Belgiƫ nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Eede; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Eede-Maldegem;
b) als internationale douaneweg: de weg van Aardenburg naar Maldegem over een lengte van 665 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.
De Ambassade zou het op prijs stellen van het Ministerie te vernemen of de bevoegde Belgische Ministers zich met bovenvermelde aanwijzingen kunnen verenigen. Ingeval van bevestigend antwoord zou dit akkoord op 1 oktober 1986 in werking kunnen treden.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.
Brussel, 26 september 1986
Aan het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking
te Brussel
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
A14-92-86-S.49.121
1000 Brussel, 26 september 1986.
2, Quatre Brasstraat
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer, verwijzend naar de nota No 7872 van 26 september 1986, de Ambassade mede te delen dat ook de betrokken Belgische Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Belgiƫ en het Koninkrijk der Nederlanden nopens samenvoeging van douanebehandeling van de Belgisch-Nederlandse grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Eede; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Eede-Maldegem;
b) als internationale douaneweg: de weg van Aardenburg naar Maldegem over een lengte van 665 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan zijn instemming betuigen met de datum van 1 oktober 1986 als datum van inwerkingtreding van dit Akkoord.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering zijner zeer bijzondere hoogachting te betuigen.
Aan de Ambassade van het Koninkrijk
der Nederlanden
Wetenschapsstraat 35
1000 Brussel
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht