Let op. Deze wet is vervallen op 29 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 28 maart 2011.

Artikel 3.2 Overdrachtsbelasting/omzetbelasting, verkoop onder voorwaarden door woningcorporaties

Uitgebreide informatie
3.2. Vestiging van een zakelijk recht
De vestiging van een zakelijk recht voor een prijs beneden de marktwaarde is geen levering (zie artikel 3, tweede lid, van de wet OB) maar een dienst die van de heffing van omzetbelasting is vrijgesteld (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel b, laatste volzin, wet OB). Terzake heeft de corporatie geen recht op aftrek van voorbelasting. Voor de overdrachtsbelasting vormt de vestiging van het zakelijke recht wel een verkrijging. De verkrijger is dus overdrachtsbelasting verschuldigd. In het gegeven, gestileerde voorbeeld: 6% van 136.000 (zie artikel 9, vijfde lid , en artikel 11, eerste lid, van de WBR).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Beschrijving gevallen van verkoop beneden de marktwaarde
3. Gevolgen voor de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting
3.1. Reguliere levering
3.2. Vestiging van een zakelijk recht
4. Beoordeling van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting
5. Meer leveringen van dezelfde woning binnen twee jaar na eerste ingebruikneming
6. Andere situaties
7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht